El nostre institut és relativament petit i tenim dues línies d’ESO i Batxillerat. La plantilla actual és de 30 docents i 3 persones d’administració i serveis. Aquestes dimensions tan abastables fan que les relacions dins tot l’àmbit educatiu siguin possibles i faciliten la coordinació del professorat i la seva relació amb l’alumnat, ja que el tracte és més directe i personalitzat. Breu, la implicació de tothom amb el centre és més gran. El centre disposa d’una aula específica per a cada grup d’ESO i de Batxillerat i nombrosos espais especialitzats: aules d’informàtica, aula d’informàtica científica, laboratoris de ciències i física i química, taller de tecnologia, estudi de música, gimnàs, aula de plàstica i biblioteca. L’equip d’orientació professional i laboral , el gabinet psicopedagògic i les activitats extraescolars d’estudi assistit completen la formació que l’IES Roger de Flor ofereix a l’alumnat del barri de la Trinitat Nova
No hi ha entrades.
No hi ha entrades.